बहु-फंक्शनल युग्मन — जडान र एकमा क्षतिपूर्तिकर्ता

 • मोडेल: GRIP-M
 • आकार: OD φ26.9-322032mm
 • सिलिंग :: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
 • एसएस गुण: AISI304, AISI316L, AISI316TI
 • प्राविधिक प्यारामिटर:GRIP-M 【दृश्य】

  उत्पादन विवरण

  2 (1)

  ग्रिप-एम फ्लेक्स युग्मन हो, दुई मोटा मोहर छाप छ जो पाइप विस्तार र संकुचन को लागी अनुमति दिन्छ। यस प्रकारको युग्मनले मात्र पाइपहरू जोड्दछ, यसले एक साथ अक्षीय आन्दोलनलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ, जोडीलाग्दो महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान गर्दछ।

  मल्टि-फंक्शन पाइप कपलि्ग २ for. is ~ २०32२ मिमी बाहिरको व्यास दायरा सहित पाइपहरूको लागि उपयुक्त छ।

  पाइप सामग्रीका लागि उपयुक्त: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, तामा, कनिफर, कास्ट र ड्युटाइल फलाम, जीआरपी, एस्बेस्टोस सिमेन्ट, एचडीपीई, एमडीपीई, पीवीसी, युपीवीसी, एबीएस र अन्य सामग्री।

  Bar०बारसम्म कार्य दबाव।

  मल्टि-फंक्शन पाइप कनेक्टर (GRIP-M) को अक्षीय बाधा बिनाको फाइदा छ र यसको संरचना विस्तार र सink्केज समाप्त गर्न सक्दछ, जुन जहाज निर्माण, पानी र फोहोर पानी उपचार प्लान्ट र औद्योगिक पाइप, आदि को लागी उपयुक्त छ पम्पिंग पाइप वा बेल्टको फरक पर्दैन। पाइप थिचेर, यो सुरक्षित र छिटो स्थापना गर्न सकिन्छ। 

  45645

  GRIP-M प्राविधिक प्यारामिटरहरू

  व्यास बाहिर पाइप क्ल्याम्पि range दायरा कार्य दबाव उत्पाद ओडी चौड़ाई सिलिंग स्लिप्स बीच दूरी पाइप अन्त्य बिचको दूरी सेट गर्दै टोकरी दर बोल्ट
  OD न्यूनतम - अधिकतम  Picture 1  Picture 2 । D B C पट्टी सम्मिलित बिना पट्टी सम्मिलित (अधिकतम) को साथ
  (मिमी) (In। (मिमी) (बार) (बार) (मिमी)  (मिमी)  (मिमी) (मिमी)  (मिमी) (Nm) M
  २.9..9 १.59 २-2-२8 25 40 .9 38. 61 26 8-8 10 5 M6। 2
  30 १.१1१ २ -3-.१ 25 40 42 61 26 8-8 10 5
  .7 33. १.32२7 -3२--35 25 40 .7 45. 61 26 8-8 10 5
  38 १.49 6 -3 37--39 25 40 52 61 26 8-8 10 .5. M8। 2
  .4२.। १.669 -4१--43 25 40 .4 56.। 61 26 8-8 10 .5.
  .5 44. १.752२ -44-45 25 40 .5 58. 61 26 8-8 10 .5.
  .3 48. १.90 ०२ -47-50० 25 40 .3२.। 61 26 8-8 10 .5.
  54 २.१२। -5२--56 20 35 70 76 37 ~ ~ १० 15 10
  57 २.२244 -5 55--59 20 35 73 76 37 ~ ~ १० 15 10
  .3०. २.374। ---62२ 20 35 .3 76. 76 37 ~ ~ १० 15 10
  .6 66. २.6२२ -64-68 20 40 .6२.। 95 37 ~ ~ १० 25 20
  70 २.75756 -68-71१ 20 40 86 95 41 ~ ~ १० 25 20
  73 २.874। -१-75। 20 40 89 95 41 ~ ~ १० 25 20
  .1 76.१ २.99996 -74-78 20 40 .1 २.१ 95 41 ~ ~ १० 25 20
  .5 .5। 1.१30० -78-80० 20 40 .5 .5। 95 41 ~ ~ १० 25 20
  84 30.30०7 -२-86 20 40 100 95 41 ~ ~ १० 25 20
  .9 88. 500.500०० -87-91 20 40 १०4.। 95 41 ~ ~ १० 25 20
  १००. 9.9। -10 99-१०3 18 35 ११8.। 95 41 ~ ~ १० 25 20
  101.6 000.०० १०-१०4 18 35 ११ .6 ..6 95 41 ~ ~ १० 25 20
  104 9.० 4 १०-१०66 18 35 122 95 41 ~ ~ १० 25 20
  108 25.२2२ १०3-१०7 18 35 126 95 41 ~ ~ १० 25 20
  ११4.। 500.500०० ११3-११16 18 35 १2२.। 95 41 ~ ~ १० 25 20
  127 000.०० १२6-१२28 18 40 149 110 54 ~ ~ १० 35 25 M10। 2
  129 .0.०79 १२8-१30० 18 40 151 110 54 ~ ~ १० 35 25
  १.2०.२ .1.१26। १२ -1 -१32२ 18 40 १2२.२ 110 54 ~ ~ १० 35 25
  133 .2.२36 १1१-१35 18 40 155 110 54 ~ ~ १० 35 25
  १.7 139..7 .5. .०० १88-१42२ 18 40 १1१.। 110 54 ~ ~ १० 35 25
  १1१.। .5..563 १-1०-१-143 18 40 १33.। 110 54 ~ ~ १० 35 25
  154 .0.०63 १33-१-156 18 35 176 110 54 ~ ~ १० 35 25
  159 .2.२60० १88-१61१ 18 35 181 110 54 ~ ~ १० 35 25
  १88.। .6.26२ १77-१70० 18 35 १ 190 ०..3 110 54 ~ ~ १० 35 25
  180 .0.०87 १66-१71१ 16 30 202 142 75 १० ~ २। 40 50 M12 × 2
  200 8.874 198-202 16 30 222 142 75 १० ~ २। 40 50
  २१ .1 .१ .6.26२ २१6-२२२ 16 30 २9 .1 .१ 142 75 १० ~ २। 40 60
  250 84 .8433 247-253 16 25 280 142 75 १० ~ २। 40 60
  267 १०..5१२ 264-270 16 25 297 142 75 १० ~ २। 40 60
  273 १०.7488 २0०-२76 16 25 303 142 75 १० ~ २। 40 60
  304 ११..9। 301-307 10 20 334 142 75 १० ~ २। 40 80
  3२3. १२.7575२ 1२१-२27 10 20 3 353. 142 75 १० ~ २। 40 80
  5 355. १..०० 3 353-558 .5. 16 5 385.। 142 75 १० ~ २। 40 80
  377 १..843। 5 375-7979 .5. 16 7०7.० 142 75 १० ~ २। 40 80
  6०6.। १..०० 4०4-40० .5. 16 6 436.० 142 75 १० ~ २। 40 80
  7.27.२ १..०० 4 454-6060० .5. 12 7 487.० 142 75 १० ~ २। 40 80
  508 २०.०० 5०5-11११ 6 10 8 538.० 142 75 १० ~ २। 40 120 M16 × 2
  8 558.। २२.०० 6 556-6262२ .5. 10 588.8 142 75 १० ~ २। 40 160
  9० .6। २..०० 606-613 5 10 9 63 .6। 142 75 १० ~ २। 40 160
  711.2 २..०० 708-715 4 5 1 74१.२ 142 75 १० ~ २। 40 160
  762 30.000 8 758-766 4 5 2 2२.० 142 75 १० ~ २। 40 160
  12१२. .२.००० 9०--8१। 4 5 2 84२. 142 75 १० ~ २। 40 200
  914.4 । 36.००० 910-918 4 5 944.4 142 75 १० ~ २। 40 200
  1016 40.000 1012-1020 4 5 १०46.0.० 142 75 १० ~ २। 40 200
  १११.6.। । 44.००० १११-1-११२२ .. 5 ११4747..6 142 75 १० ~ २। 40 200
  १२१ .2 .२ । 48.००० १२१-12-१२२ .. 5 1249.2 142 75 १० ~ २। 40 200
  १20२०. .२.०० १16१-13-१-13२ 3 5 १5050०. 142 75 १० ~ २। 40 240
  1422.4 । 56.००० १18१-14-१-14२ 3 5 १55२.। 142 75 १० ~ २। 40 240
  1524 60.000 1519-1529 २. 5 1554 142 75 १० ~ २। 40 240
  1600 .२.992२ 1595-1605 २. 5 1630 142 75 १० ~ २। 40 240
  १25२.6.। । 64.००० 1621-1631 २. 5 १555555..6 142 75 १० ~ २। 40 240
  १27२.2.२ । 68.००० 1722-1732 २. 5 १557.२ 142 75 १० ~ २। 40 240
  १28२.8. .२.०० १24२-18-१-1834। 2 5 १888.। 142 75 १० ~ २। 40 240
  1930.4 । 76.००० १ 25 २25-१-1936 2 5 १ .4 .4०। 142 75 १० ~ २। 40 240
  2032 .०.००० २०२-20-२3737 2 5 2062 142 75 १० ~ २। 40 240

  GRIP-M सामग्री चयन

   भौतिक घटक V1 V2 V3 V4 V5 V6
  केसिंग AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
  बोल्ट AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
  बारहरू AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
  एch्करि। घण्टी            
  स्ट्रिप घुसाउनुहोस् (वैकल्पिक) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

  रबर गस्केटको सामग्री 

  मोहरको सामग्री मिडिया तापमान सीमा
  EPDM पानी, फोहोर पानी, हावा, ठोस र रसायनिक उत्पादनहरूका सबै गुणहरू -30 ℃ + १२० ℃ सम्म
  एनबीआर पानी, ग्यास, तेल, ईन्धन र अन्य hydrocanbons -30 ℃ + १२० ℃ सम्म
  MVQ उच्च तापमान तरल पदार्थ, अक्सीजन, ओजोन, पानी र यस्तै -26० + २ 26० ℃ सम्म
  FPM / FKM ओजोन, अक्सिजन, एसिड, ग्यास, तेल र ईन्धन (केवल स्ट्रिप घुसाउँदा) ℃ ℃ + + ℃०० ℃ सम्म

  आधारभूत सुविधाहरू:

  2 (3)

  उत्कृष्ट सामान्य प्रदर्शन: यो धातुको नाली र गैर धातुको नाली को लागी उपयुक्त छ। र यसको लागि मिडियामा पाइप, पाइप मोटाई र अन्त्यको अनुहार भित्र विशेष केहि आवश्यक छैन।

  विस्तृत विस्तृत श्रृंखला: यसले मानक पाइपहरूमा राम्रो प्रभाव पार्ने मात्र प्रभाव पार्दैन, तर साथसाथै अक्टूली विस्थापन, कोणीय विचलन र एकै समयमा असंगत बाह्य व्यासको साथ पाइपहरूको दबाव बियरिंग र रिसाव-प्रुफ कायम राख्न सक्षम छ।

  लचिलो र सुविधाजनक अपरेशन: उत्पादन तौलमा हल्का छ, सानो कोठा कभर गर्दछ र साधारण उपकरणहरूको साथ स्थापना गर्न सकिन्छ। एकै साथ तर्कसंगत संरचना र सजावटको साथ, छोटो समयमा यसलाई भत्काउन सजिलो छ। र यो उच्च पुन: प्रयोग दर हो र यसलाई मर्मत गर्न सजिलो छ।

  विश्वसनीय सामग्री गुणस्तर जसले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ: संरचनात्मक डिजाइन र राम्रो फायरप्रूफिंग सामग्री गुणस्तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ जब यो आगो निषेधित र एन्टी-विस्फोटन क्षेत्रहरूमा स्थापना गरिन्छ। 

  व्हाट्सएप अनलाइन चैट!